O nás

Naším prvořadým úkolem je dobře frekventanty kurzů a workshopů připravit pro osobní i profesní život. Většina našich absolventů pokračuje studiem pokročilých technik, někteří uplatňují nabyté zkušenosti při svém zaměstnání. Ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání ve zdravotnictví, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost i kvalitní výuce první pomoci ve spojitosti s konkrétním profesním zařazením. 

V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby absolventi získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně jednat a byli jak iniciativní, tak flexibilní.

V rámci konzultací pro specifické zdravotnické prostředí spolupracujeme s lékaři a odborníky akutních zdravotnických oborů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Emergency Trade s.r.o. Třebčín 11
Lutín
783 42
+420 777 860 215 info@emtrade.cz