Služby

Od roku 2013 jsme připravili část zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc na zvládnutí kontaktu s agresorem, se kterým se mohou setkat při výkonu svého povolání. Pilotní kurz pro zaměstnance Oddělení urgentního příjmu byl zakončen taktickým cvičením v únoru 2014 s výstupem pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Profesní sebeochrana

Zde budou pro Vás připraveny veškeré informace o podmínkách přijetí na naše kurzy, od odeslání přihlášky až po samotný termín konání kurzu.

První pomoc

Snažíme se vytvářet simulované situace život ohrožujících stavů, a to za pomoci figurantů i fantomů, respektujeme individualitu zdravotního postižení, se kterým se může každý z nás setkat na ulici, v domácnosti, ve veřejné instituci i při výkonu svého povolání. Naším cílem je vychovat člověka, který si plně osvojí zásady poskytování první pomoci, a v případě setkání se s člověkem s ohroženými životními funkcemi nebude jen bezmocně přihlížet... Uvědomme si, že ohrožený může být i člověk  z o okruhu našich blízkých.  

 

Kontakt

Emergency Trade s.r.o. Třebčín 11
Lutín
783 42
+420 777 860 215 info@emtrade.cz